Saradnja porodice i škole

       Сарадња родитеља са школом почиње поласком детета у школу и траје све до краја школовања. Та сарадња почиње обично  индивидуалним контактима између родитеља и учитеља, па се наставља преко родитељских састанака.
    Овакви облици сарадње родитеља са учитељем од обостране су користи. Учитељ ће од родитеља добити детаљне податке о ученику: о његовим особинама, навикама, темпераменту, здравственом стању итд, а родитељи од учитеља сазнају како им се дете снашло у школи, како напредује у учењу и у чему му треба помоћи.
     Између родитеља и учитеља мора постојати висок степен сагласности у мерама које се предузимају према детету. Ако су ставови родитеља и учитеља различити, онда се дете налази у дилеми јер не зна кога да слуша. У интересу је детета да родитељ прихвата све ставове школе и да пред дететом не испољи своје негодовање и неслагање.
    И на крају, интересантно је да је сарадња породице са школом најтешња док је дете у млађим разредима. Што је дете старије, сарадња породице и школе полако слаби, а баш је сарадња на том узрасту најпотребнија.
(Психолози Петар Јовановић и Љубица Јовановић у књизи “Савети психолога“)                 
                                                                                                                                                                                            
Advertisements