Dan planete Zemlje

Svrha obeležavanja 22. aprila je da se upozori na opasnost koja preti životu na Zemlji usled naglog razvoja industrije i porasta potrebe za energijom, što je dovelo do ispuštanja velikih količina otrovnih supstanci u atmosferu i povećanog iskorišćavanja fosilnog goriva, a posredno uticalo i na globalno zagrevanje i klimatske promene…

SAMSUNG  SAMSUNG

SAMSUNG  SAMSUNG

SAMSUNG  SAMSUNG

SAMSUNG  SAMSUNG

SAMSUNG  SAMSUNGSAMSUNG  SAMSUNG

SAMSUNG  SAMSUNG  SAMSUNG  SAMSUNG

Advertisements

Saradnja porodice i škole

       Сарадња родитеља са школом почиње поласком детета у школу и траје све до краја школовања. Та сарадња почиње обично  индивидуалним контактима између родитеља и учитеља, па се наставља преко родитељских састанака.
    Овакви облици сарадње родитеља са учитељем од обостране су користи. Учитељ ће од родитеља добити детаљне податке о ученику: о његовим особинама, навикама, темпераменту, здравственом стању итд, а родитељи од учитеља сазнају како им се дете снашло у школи, како напредује у учењу и у чему му треба помоћи.
     Између родитеља и учитеља мора постојати висок степен сагласности у мерама које се предузимају према детету. Ако су ставови родитеља и учитеља различити, онда се дете налази у дилеми јер не зна кога да слуша. У интересу је детета да родитељ прихвата све ставове школе и да пред дететом не испољи своје негодовање и неслагање.
    И на крају, интересантно је да је сарадња породице са школом најтешња док је дете у млађим разредима. Што је дете старије, сарадња породице и школе полако слаби, а баш је сарадња на том узрасту најпотребнија.
(Психолози Петар Јовановић и Љубица Јовановић у књизи “Савети психолога“)